18 مرداد 1402 اردو های تفریحی - خیریه فرزندان رحمت

اردو های تفریحی


اردوهای تفریحی شامل مسافرت های کوتاه یک روزه و مسافرت های چند روزه زیارتی و سیاحتی می باشد‌.
علاوه بر آن ، روزهای تعطیل سعی بر آن داریم که با اردوهای کوتاه داخل شهر شامل رفتن به سینما ، شهربازی، و گردش داخل شهری برای فرزندانمان داشته باشیم.