18 مرداد 1402 مناسبت ها - خیریه فرزندان رحمت

مناسبت ها

انجمن خیریه فرزندان رحمت همواره در تلاش است که با اجرای مراسمات شاد و جمعی، تاثیر مثبتی در روحیه کودکان و نوجوانان داشته باشند.
این مراسمات شامل تولد فرزندان ، مناسبت های سال و روزهای خاص برای کودکان می باشد.