18 مرداد 1402 فضای مرکز - خیریه فرزندان رحمت

فضای مرکز 

فضای مرکز کودک و خانواده فرزندان رحمت دارای کتابخانه ، اتاق پزشک ، اتاق بازی ، اتاق خواب ، اتاق سخره نوردی و ورزش های رزمی و سالت TV می باشد