Category Archives for مقالات

خیریه تخصصی کودکان

خیریه تخصصی کودکان

خیریه تخصصی کودکان بی سرپرست خیریه‌هایی که به کودکان بی‌سرپرست کمک می‌کنند، نقش بسیار مهمی در جامعه دارند. این خیریه‌ها عموماً برنامه‌ها و پروژه‌هایی را برای ارائه حمایت و مراقبت از کودکانی که بدون پدر…
ساماندهی کودکان کار وخیابانی

ساماندهی کودکان کار وخیابانی

ساماندهی کودکان کار وخیابانی ساماندهی کودکان کار و خیابانی به معنای اتخاذ اقدامات و برنامه‌هایی است که به اهدافی مانند حمایت، آموزش، بهبود وضعیت، و ایجاد فرصت‌های بهتر برای این گروه‌های آسیب‌پذیر کودکان می‌پردازد. این…
کمک به صورت پول نقد برای خیریه

کمک به صورت پول نقد برای خیریه

کمک به صورت پول نقد برای خیریه امروزه یکی از نشانه های جامعه مدرن و رو به پیشرفت کمک به خیریه است. در جامعه کنونی و با توجه به شرایط مالی جامعه که فشار اقتصادی…
کمک به کودکان اینترنتی

کمک به کودکان اینترنتی

کمک به کودکان اینترنتی کمک به کودکان یکی ازکار های بسیار مهم و خیر در فرهنگ مردم ایران است و عموم مردم می توانند با کمک به کودکان چه به صورت اینترنتی چه به صورت…
کمک آنلاین به خیریه

کمک آنلاین به خیریه

کمک انلاین به خیریه خیلی خوبه که شما به دنبال کمک به خیریه هستید. کمک به خیریه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی می‌تواند به بهبود شرایط زندگی افراد نیازمند و حمایت از مسائل اجتماعی کمک کند. اینجا…