16 بهمن 1402 معتمد ملی شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی - خیریه فرزندان رحمت
با حکم معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور؛

معتمد محلی شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی آذربایجان‌شرقی منصوب شد

رامین نوابی، به عنوان معتمد محلی شورای مشارکت‌های مردمی با بهزیستی آذربایجان‌شرقی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فرزندان رحمت، در حکم “علی محمد قادری” معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور خطاب به “رامین نوابی” آمده است: به موجب این ابلاغ به مدت 3 سال به عنوان (معتمد محلی شورای مشارکت‌های مردمی با بهزیستی آذربایجان‌شرقی) منصوب می‌شوید